Ο Λευκός πύργος το 1901.

Η αψίδα του Γαλέριου (γνωστή ως Καμάρα).

Λεωφόρος Νίκης στις αρχές του 1900.

Η συνέχεια εδώ