Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από τα αρχεία της βιβλιοθήκης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής

Ανταλλαγή χρημάτων.

Ζαχαροπλάστης.

Μουσικοί.

Ράφτης.

Τσαγκάρης.

Ψαράς.

Κρεοπώλης.

Μικροπωλητής λεμονάδας.

Οδοκαθαριστής.

Κουρέας.

Φωτογράφος.

Ακονιστής.

Στιλβωτής.

Γαλατάς.

Εστιάτορας.