Από agelioforos.gr μέσω Ἔρρωσο

Πανέλληνες στη Μεθώνη Πιερίας» είναι το θέμα της διάλεξης που έδωσε ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Γιάννης Τζιφόπουλος τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 και ώρα 20.15, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των σημαντικότερων ενεπίγραφων ευρημάτων από τον αρχαιολογικό χώρο της Μεθώνης. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ανασκαφή του ‘Υπογείου’ και τα ενεπίγραφα ευρήματα καθώς και η μελέτη ζητημάτων χρονολόγησης, προέλευσης, τυπολογίας και ερμηνείας, με έμφαση στην πρώιμη ελληνική γραφή.

Σύμφωνα με τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Γιάννη Τζιφόπουλο «Το σύνολο των 191 κεραμικών με επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα προέρχεται από την ανασκαφή του ‘Υπογείου’ της Μεθώνης Πιερίας, της αρχαιότερης σύμφωνα με την παράδοση αποικίας Ελλήνων από την Ερέτρια στον βορρά. Το υλικό αυτό είναι μοναδικό για δύο λόγους: πρώτον, γιατί τα περισσότερα από τα αγγεία χρονολογούνται περίπου μεταξύ 730 και 700 π.Χ., εποχή από την οποία σώζονται ελάχιστα παραδείγματα ελληνικής γραφής· δεύτερον, γιατί στη Μακεδονία ενεπίγραφα ευρήματα, εγχάρακτα ή γραπτά, είναι εξαιρετικά σπάνια. Η μαρτυρία των ενεπίγραφων κεραμικών της Μεθώνης είναι ανυπολόγιστης αξίας για τις κλασικές σπουδές και συμβάλλει καθοριστικά στις συζητήσεις σχετικά με:

  • την ελληνική γλώσσα και τους Έλληνες στη Μακεδονία
  • τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό
  • το εμπόριο της κεραμικής, ειδικότερα των πρώιμων εμπορικών αμφορέων
  • τα ‘αλφάβητα’ της Μεθώνης και την εμφάνιση του αλφαβήτου στην Ελλάδα
  • τη διάλεκτο ή τις διαλέκτους της Μεθώνης
  • τον αλφαβητισμό και την ‘εγγραμματοσύνη’
  • τα εμπορικά, συμποτικά και άλλα περιβάλλοντα ανάπτυξης της γραφής
  • τις απαρχές της λογοτεχνίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκδηλώσεων «Φιλολογικά Βραδινά» που διοργανώνονται από την Επιτροπή Παιδείας του Α.Π.Θ. και το Σύλλογο Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., «Φιλόλογος».

Το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων είναι αφιερωμένο στον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο.