Ένα από τα «όστρακα» θραύσματα αγγείων με τα οποία εξοστράκισαν και εξόρισαν τον Αριστείδη το Δίκαιο.

Ο Οστρακισμός ή Εξοστρακισμός ήταν μια διαδικασία ψηφοφορίας με την οποία αποφασιζόταν ελεύθερα, άνευ δίκης, η υποχρεωτική εξορία ή όχι ενός ατόμου που κρινόταν επικίνδυνο για την πόλη και το δημοκρατικό πολίτευμα.

Ο θεσμός επιβλήθηκε από το νομοθέτη Κλεισθένη τον 6ο αιώνα π.Χ, εφαρμοζόταν στην αρχαία Αθήνα από όπου τον πήραν και οι άλλες πόλεις με δημοκρατικό πολίτευμα.Ουσιαστικά είχε προληπτικό χαρακτήρα και καμία φορά η ποινή μπορούσε να μειωθεί, αν ο δήμος έκρινε ότι αυτό ήταν αναγκαίο.

Ο Οστρακισμός γινόταν με ψηφοφορία ως εξής: κάθε πολίτης ανάλογα με τη φυλή που ανήκε, άφηνε ένα όστρακο (θραύσμα πήλινου αγγείου), όπου είχε γράψει το όνομα του πολίτη του οποίου την εξορία επιθυμούσε.Κατόπιν γινόταν καταμέτρηση των οστράκων και αυτός που είχε τα περισσότερα όστρακα εξοριζόταν από την Αθήνα, με την προϋπόθεση  το όνομα του να βρεθεί σε περισσότερα από 6.000 όστρακα.Ο πολίτης που καταδικαζόταν είχε διορία δέκα ημερών για να τακτοποιήσει τις προσωπικές του υποθέσεις.Αρχικά, η εξορία διαρκούσε δέκα χρόνια αλλά αργότερα μειώθηκε σε πέντε.

Ο Οστρακισμός θεσπίστηκε αρχικά ως μέσο προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.Αργότερα όμως ο θεσμός αυτός έχασε βαθμιαία τη σημασία του, διότι χρησιμοποιήθηκε από διάφορες παρατάξεις σαν τρόπος απαλλαγής και εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων.

Η Ελληνική ιστορία βρίθει από τέτοιες εμπαθείς συμπεριφορές και αδικίες, με χαρακτηριστικότερη του Αριστείδη,ο οποίος εκτός από τη μεγάλη σωφροσύνη και φιλοπατρία του, διακρινόταν για την αυστηρότατη προσήλωση στο πνεύμα της δικαιοσύνης.Άλλωστε για το λόγο αυτό η ιστορία δίπλα στο όνομα του κόλλησε το χαρακτηρισμό                » ο Δίκαιος «.

Το 418 π.Χ καταργήθηκε ο θεσμός του Οστρακισμού ή Εξοστρακισμού, γιατί άρχισε να γίνεται μέσο διωγμού πολιτικών αντιπάλων.

Σήμερα εσείς, με κλειστά τα αυτιά στους κομματικούς ψιθυριστές ποιον Έλληνα πολιτικό θα διαλέγατε;Δύσκολη απόφαση ε;Και πως να μην είναι με τόσες πολλές υποψηφιότητες.