Μία έκδοση της «Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας» σε επιμέλεια της Καλλιόπης-Φαίδρας Καλαφάτη.

Advertisements