Η παρούσα εργασία δημοσιεύτηκε στον “ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟ”, Αρ. Φυλ. 418-419, Πάτρα, Ιούλιος 2015.

Advertisements