1410168244456935058

Να ακυρωθεί η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που αφορά στην έγκριση υπογραφής από το ΤΑΙΠΕΔ της σύμβασης παραχώρησης αναβάθμισης συντήρησης κ.λπ. των 14 περιφερειακών αεροδρομίων  Κρήτης, Αιγαίου, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιουνίου. Αυτό ζητούν με προσφυγή που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) διάφοροι φορείς και χρήστες αεροδρομίων (επιβάτες).

Ειδικότερα, μεταξύ των αιτούντων είναι η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η Περιφερειακή Ενότητα Χανιών, η Γ΄  Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και αρκετοί πολίτες που χρησιμοποιούν τακτικά τα περιφερειακά αυτά αεροδρόμια.

Στην αίτηση που κατέθεσαν στο ΣτΕ, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται διάφορες διατάξεις του Συντάγματος και του ενωσιακού δικαίου.

Οι προσφεύγοντες επισημαίνουν πως από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που έλαβε και την σχετική απόφαση απουσίαζαν δυο μέλη, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα κακής σύνθεσης του συγκεκριμένου οργάνου. Παράλληλα, αναφέρουν ότι αποφασίστηκε η παραχώρηση των περιφερειακών αυτών αεροδρομίων για 42 έτη (με δυνατότητα 10ετούς παράτασης) διάστημα που σύμφωνα με τους προσφεύγοντες είναι αδικαιολόγητα μεγάλης διάρκειας.

Επισημαίνουν, τέλος, ακόμη ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές που αφορούν την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, όπως είναι η λειτουργία των αερολιμένων και ιδίως των νησιών και ότι παραβιάζονται βασικές αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

http://www.koolnews.gr/

Advertisements