Αρχική

Ανωνύμου του Έλληνος – Ελληνική Νομαρχία

Σχολιάστε


Το μανιφέστο της Επανάστασης ή ο «Ανώνυμος»

Σχολιάστε


Από Άρδην-Ρήξη

του Γιώργου Καραμπελιά από το νέο Λόγιο Ερμή τ. 4

Η γαλλική Επανάσταση και οι ιδέες του Διαφωτισμού, κατ’ εξοχήν του γαλλικού και του αγγλικού1, θα εισέλθουν ορμητικά στην Ελλάδα με την προέλαση των στρατιών του Βοναπάρτη. Επρόκειτο για ένα ιστορικό παράδοξο που όμως έχει επαναληφθεί αμέτρητες φορές στην ιστορία2. Η Θερμιδώρ, την οποία εκπροσωπούσε ο Ναπολέων, σηματοδοτούσε, στο εσωτερικό της Γαλλίας, το τέλος της επαναστατικής περιόδου και, ταυτόχρονα, την επέκταση των ιδεών της στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ιδιαίτερα στην Ιταλία και τα Επτάνησα, οι στρατιές του Ναπολέοντα θα φέρουν μαζί τους την κατεδάφιση της παλιάς κοινωνικής ιεραρχίας –στα Επτάνησα θα κάψουν το Libro d’ oro– και θα πυροδοτήσουν την εμφάνιση μιας γενιάς επαναστατών που θα εμπνέονται από το πνεύμα της Καρμανιόλας και του 1793.

Όταν ο Ναπολέων θα εγκαταλείψει τις επαναστατικές αρχές και θα χριστεί Αυτοκράτορας, ορισμένοι επαναστάτες, στη Γαλλία και την Ιταλία, θα θεωρήσουν αναγκαίο το βάθεμα της επανάστασης και την ενίσχυση των ριζοσπαστικών της χαρακτηριστικών, προς την κατεύθυνση μιας βαθύτερης κοινωνικής αλλαγής. Οι μπαμπουβιστές (οπαδοί του Γράκχου Μπαμπέφ) στη Γαλλία και οι μεταγενέστεροι «καρμπονάροι» στην Ιταλία (μετά το 1808), αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ο Φίλιππος Μπουοναρότι υπήρξε ο επιφανέστερος συνεχιστής του Μπαμπέφ3), θα δημιουργήσουν αναρίθμητες συνωμοτικές επαναστατικές ομάδες και οργανώσεις, οι οποίες θα συναντηθούν κάποτε και με τεκτονικές κινήσεις, ενώ θα αποτελέσουν και το υπόστρωμα για την ανάπτυξη του σοσιαλιστικού κινήματος στη διάρκεια του 19ου αιώνα.

Στους Έλληνες που ζούσαν στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστροουγγαρία, τη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα, οι ιδέες της γαλλικής Επανάστασης και η παρουσία του Ναπολέοντα θα επιταχύνουν την ωρίμανση των επαναστατικών, δημοκρατικών και πρωτο-κοινωνιστικών ιδεών που είχαν ήδη αρχίσει να αχνοφαίνονται σε ένα τμήμα των διανοουμένων4. Ο Βιτόριο Αλφιέρι, στην Ιταλία, με τη μεγάλη απήχηση των έργων του, αποτέλεσε προνομιακό διάμεσο για τη διάδοση των ριζοσπαστικών ιδεών στους Έλληνες, της Ιταλίας και των Επτανήσων κατ’ εξοχήν5.

Περισσότερα…

Ἑλληνική Νομαρχία – Εισαγωγή πέμπτου βιβλίου (Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν)

Σχολιάστε


Ακολουθεί ένα κείμενο από την «Ἑλληνική Νομαρχία Ήτοι Λόγος Περί Ἐλευθερίας παρά Ἀνονύμου τοῦ Ἕλληνος, ἑν Ιταλία 1806».

Για το έργο το ίδιο δεν θα επεκταθούμε εδώ· μία αναζήτηση στο διαδίκτυο θα δώσει πλούσιο υλικό. Εμείς θα επισημάνουμε το γεγονός ότι αν κανείς αντιπαρέλθει το «πρόβλημα» της γλώσσας (μας χωρίζουν 2 αιώνες από την συγγραφή του) θα αναγνωρίσει τις σημερινές καταστάσεις και κυρίως τα σημερινά δυλίμματα…

Και επειδή η ιστορία σκοπό έχει να διδάσκει, ας μείνει στο μυαλό μας η έκβαση και η κατάληξη της Επανάστασης καθώς και η δράση που ανέπτυξαν «αὐτοί οἱ βρωμεροί καί χυδαιότατοι ἄνθρωποι»…

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Ἱδού, λοιπόν, ὦ Ἔλληνες, ἀρκετῶς ἀποδεδειγμένη καί ἡ δευτέρα αἰτία τῆς μέχρι τοῦ νῦν ἐπιμονῆς τῆς Ἐλλάδος ὑπό τῆς τυραννίας.

Ἀλλά δέν μοῦ μένει τώρα, παρά νά ἀποδείξω τήν εὐκολίαν τῆς ἐλευθερώσεώς της, διά νά τελειώσω τόν λόγον μου, καί ἄμποτες ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἀνάγκη νά σᾶς καταπείσῃ, καθώς τό ἐλπίζω, διά νά ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως τά ὅσα μέχρι τοῦδε εἶπον.

~~~

Πρίν ὅμως νά ἔμβω εἰς τὰς ἐπαριθμήσεις τῶν μέσων καὶ τῶν τρόπων διά τοιοῦτον ἐπιχείρημα, θέλω νὰ ἐκβάλω τούς ἄκανθας ἀπό τά ρόδα· λέγω ἐκείνους, ὁπού, διά περισσοτέραν δυστυχίαν τοῦ γένους μας, ἡ κακή τύχη ἔκαμεν Ἕλληνας, καί μόμον ἐγεννήθησαν εἰς τήν ἑλληνικήν γῆν, ὄχι δι´ ἄλλο, εἰμή διά νά βαστάξωσι περισσότερον καιρόν τήν πατρίδα μας ὑπὸ τῆς δουλείας. Αὐτοί εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι, ὁπού κατά τύχην ἐκληρονόμησαν ἀρκετά χρήματα καί περισσότερα ἐλαττώματα, καί ζῶσιν εὐχαριστημένοι, χωρίς ποτέ νά στοχάζονται τί διά τούς ἄλλους. Ἐκεῖνοι οἱ αὐτόματοι καί οὐτιδανοί ἄρχοντες, οἱ φιλάργυροι καί ἀμαθεῖς ἀρχιεπίσκοποι. Περισσότερα…